Реєстрація  Registration 

 

Виберіть потрібну дистанцію
Choice Distance
не більше 10 символів
max 10 characters
У вас є пов'язані зі здоров'ям проблеми, про які організатори змагань повинні знати (алергії на ліки, хвороби тощо)?
Do you have any health related problems that competition organizers should know (eg allergies to medications, illness, etc.)?

Підтверджую, що сам несу відповідальність за свій стан здоров'я, спортивну підготовку і збереження спорядження, а також за безпеку. Беру участь у заході цілком на свій власний ризик.
----
I confirm that I myself am responsible for their health, athletic training and safety equipment, as well as for safety. Participate in the event entirely at their own risk.